Nr. Kat Titel Beskrivelse Link
1 Basis Frustrationsgæt med følelse og længsel Skema, hvor klienterne i stedet for at udtrykke egne frustrationer, skal mentalisere partnerens frustrationer med tilhørende følelser og længsler. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
2 Basis Kontaktoplysninger Skema, som nye klienter udfylder, basisoplysninger og familieforhold. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
3 Basis Mål for parterapien – opgave Skema, som jeg sender til nogle klienter, enten før eller efter første session. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
4 Basis Praktisk info om terapi Info til nye klienter om, hvad terapi er, og hvad der forventes af dem. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
5 Dialog Anerkendende dialog Kerneværktøjet, som klienterne skal kunne støtte sig op ad uden for terapilokalet. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
6 Dialog Anerkendende dialog eksempel Et håndgribeligt eksempel, som sætter kød og blod på den anerkendende dialogs abstrakte skelet. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
7 Dialog Anerkendende dialog spilleregler Reglerne for den anerkendende dialog. Jeg siger ofte: De er kortere end Ludo-spillereglerne, og ingen synes, det er sjovt, hvis ikke alle kender og følger  reglerne 😊 https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
8 Dialog Byg samtalen op som et hus (artikel) Særligt til mænd, som tænker meget konkret – en alternativ beskrivelse af den anerkendende dialog. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/fundament/
9 Dialog Derfor lukker mange mænd i som en østers, når hun vil snakke følelser (artikel) En artikel om mænds særlige udfordringer og tilbageholdenhed i forhold til terapi. Citatet: ”Jeg vil hellere have en rodbehandling uden bedøvelse end sidde her” siger det hele… https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/mandesnak/
10 Dialog Kanalerne – Walkie-talkie-modellen En virkelig vigtig øjenåbner for mange om, hvordan og hvorfor deres samtaler går skævt fra starten. Særligt anvendelig for mænd. https://drive.google.com/file/d/1uBIe-uzsouoU9eCxvm6tvw95vv4y2eKs/view?usp=share_link
11 Dialog Lider parforholdet af afbrudt samtale (artikel) En udmaling af skadevirkningerne ved at lukke den anden ned midt i en sætning med afbrydelser. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/afbryd-ikke/
12 Dialog Nul negativitet i en uge En fordanskning og omformning af en del af Hendrix’ernes ”Safe conversations). Jeg bruger metoden til par, hvor negativitet fylder meget i hverdagen, men hvor de samtidig er motiverede. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
13 Dialog Parforhold version 2.0 visioner og drømme En øvelse, som parret kan udføre hjemme. Til de par, som har været langt ude, men som gerne vil hinanden og frygter at falde tilbage i gamle mønstre. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
14 Dialog Smugler I påstande om hinanden ind i jeres samtaler (artikel) Meget vigtig indsigt i én af retorikkens beskidte kneb kaldet stråmanden. En øjenåbner for par, som dyrker smugleri i stor stil. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/smugler/
15 Dialog Timeoutkort Lige til at udskrive. Beregnet til at vise sin partner for at undgå opskalering af en konflikt, hvis man ikke kan bede om timeouten verbalt. Parret skal selvfølgelig være enige om brugen af kortet. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
16 Dialog Vis ikke kun vreden, men de underliggende følelser (artikel) En artikel om isbjerget (se andetsteds) https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/vrede/
17 Dialog Walkie-talkie modellen: Stil ind på samme kanal (artikel) En artikel om kanalerne . omtalt andetstds. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/kanaler/
18 Indsigt ”Du er mit ekstra barn!” Find en værdig balance mellem to voksne (artikel) Den sætning er én af de værste, og artiklen er et forsøg på at gå bagom det mønster, som polariserer forælder- og barnerollen i et parforhold. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/roller/
19 Indsigt Artikel: Din partner er ikke tankelæser En artikel, som understreger nødvendigheden af at melde sine behov ud med ord frem for mere subtile kanaler. Særligt mange kvinder har glæde af denne indsigt. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/radar
20 Indsigt At være i parforhold med en narcissist = at give afkald på sig selv (artikel) Vigtig indsigt for dem, der står med denne problematik. Lyt også podcasten på min hjemmeside om emnet.

https://www.podbean.com/media/share/pb-px9bw-119bdbd?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share

https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/narcissisme/
21 Indsigt Bid ikke på narcissistens kroge (artikel) Konkrete råd til dem, der endnu ikke er klar til at forlade forholdet. Råd til at værne om egen værdighed. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/narcissisme2/
22 Indsigt Destruktiv dans – undgå den (artikel) Kernestof. Jeg gør meget ud af at bede klienterne kortlægge deres gentagne destruktive danse. Se også pdf’erne om samme emne. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/undgaa-destruktive-dans-jeres-parforhold/
23 Indsigt Destruktiv dans blank med bagtæppe se også artiklen om den destruktive dans).
En mulighed for sammen at kortlægge hver af parternes bagvedliggende sårbarheder og tilhørende forsvarssystemer). Kortlægningen kan ske hjemme eller i terapilokalet. Se også skemaet ”her er mit liv.” og de tilhørende refleksionsskemaer.
https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
24 Indsigt Destruktiv dans, blank (se også artiklen om den destruktive dans).
En mulighed for sammen at kortlægge hver af parternes primærfølelser og sekundærreaktioner. Se også skemaet ”her er mit liv.” og de tilhørende refleksionsskemaer.
https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing

 

25 Indsigt Er du eller din partner vokset op med en alkoholisk forælder – eller to? (artikel) Kernestof, desværre, for rigtig mange parforhold. Desværre bliver mange overraskede over, at der ikke bare er en vag belastning for den ramte, men at det sætter sig meget kraftigt på relationsevnen. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/alkohol/
26 Indsigt Er I for pæne og konfliktsky? (artikel) En påpegning af, at undgåelse af konflikt er mindst lige så farligt som dramatiske skænderier. Med konkrete råd om at turde tage frustrationerne op og komme ud af skadelig konfluens. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/graenser/
27 Indsigt Et godt parforhold forlænger og beriger livet – særligt for mænd (artikel) Skøn læsning, synes jeg. Velunderbygget empiri. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/helbred/
28 Indsigt Flooding (artikel) Beskrivelse af det fænomen, som opstår når ord-glasset er fyldt og begynder at løbe over. Særligt mænd har glæde af artiklen og dens bud på, hvordan han kan melde flooding ud på en konstruktiv måde. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/flooding/
29 Indsigt Følelser negative liste Nogle (særligt mænd) har virkelig svært ved at finde de rette ord for deres følelser. Så får de tilbudt denne ordbog. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
30 Indsigt Følelser positive, liste Nogle (særligt mænd) har virkelig svært ved at finde de rette ord for deres følelser. Så får de tilbudt denne ordbog. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
31 Indsigt Gør parforholdet ondt? Måske har det vokseværk? IMAGO-kernestof. Med isbjerget som illustration. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/konflikter-voksevaerk/
32 Indsigt Her er mit liv Kerneværktøj, som jeg bruger sammen med par, som ikke har modstand mod at udfylde skemaer. Et kortlægning af, hvad der har påvirket klienten i de forskellige faser af livet indtil nu. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
33 Indsigt Hjerne håndmodel med tekst Daniel Siegels enkle ”håndgribelige” demonstration af neuroaffaktive fænomener bag parrets kommunikation. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
34 Indsigt Hjernen bag parforholdets sammenstød og kriser (artikel) Et af kerneværktøjerne, som giver klienterne et fælles sprog for eskaleringens dynamik. Nogle klienter bruger amygdala som set signalord til at tage et break 😊 https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/snyd-din-hjerne/
35 Indsigt Husker kvinder bedre end mænd? (artikel) Endnu en solidaritetsartikel 😊 En påpegning af, at mænd og kvinder processerer og udtrykker emotioner forskelligt, hvilket der ikke er noget galt i, men med få greb kan man tage højde for det. Desuden en mulighed for at teste sin egen opmærksomhed og hukommelsesforskydning ved at se en video. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/hukommelse
36 Indsigt Hvorfor er (nogle) mænd bange for parterapi? (artikel) En solidaritetserklæring til mænd, som føler sig tromlet verbalt, og som frygter, at parterapien bliver udebane. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/maend-og-parterapi/
37 Indsigt Isbjerget, primærfølelser og sekundærreaktioner Kerneværktøj, som mange har hængende på kæleskabslågen – og bruger sammen med deres børn som fælles begreb. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
38 Indsigt Jalousi – kan monstret tæmmes? (artikel) Et forsøg på at normalisere den ellers tabubelagte følelse. Og med konkrete råd til at værne om hinanden, når man fx skal til fest sammen. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/jalousi/
39 Indsigt Kend din tilknytningsstil og bliv bedre kærester (artikel) Kernestof. Forenklet forklaring – men med et link til én af nettets mere udførlige og seriøse tests af tilknytningsstil (gratis). https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/tilknytning/
40 Indsigt Partnervalg: Hvorfor vælger vi en partner, som senere giver os smertefulde følelser? (artikel) IMAGO-kernestof https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/partnervalg/
41 Indsigt Personlige mål og kerneværdier 10 trin Øvelse En personlig øvelse, egentlig beregnet til individuel terapi, men for nogle par kan skemaet være en genvej til dybere samtaler om deres kerneselv og fremtid. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
42a Indsigt Perspektiv Model af, at det er okay, at to mennesker har forskellige oplevelser af samme situation. Se også artiklen ”husker kvinder bedre end mænd?” (nr. 35). https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
42 Indsigt Sarkasme forgifter parforholdet (artikel) Kernestof, fordi mange er vokset op i sarkastiske miljøer og dermed tar’ giftstoffet med ind i parforholdet. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/sarkasme/
43 Indsigt Søg voksenrollen Et alternativ til den, synes jeg, abstrakte dramatrekant. Alle par køber med det samme ind på, at de nogle gange glider ind i barne- eller forælderrollen, og denne model gør det nemmere at sætte ord på. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
44 Indsigt Undgå gloriepudsning (artikel) Om hvorfor det ødelægger samtalen, når man begynder at retfærdiggøre sig frem for at lytte. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/gloriepudser/
45 Indsigt Var dine forældre voksne, da du var barn? (artikel) Kernestof for klienter med en ængstelig eller undgående tilknytningsstil. Om umodne forældre og om, hvad man kan gøre, for at skaden ikke forplanter sig til næste generation. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/umodneforaeldre/
46 Indsigt Vis børnene, hvordan man skændes konstruktivt (artikel) Et forsøg på at normalisere, at tonen i parforholdet nogle gange bliver rå – uden at det er farligt i sig selv. En understregning af Gotmanns pointe om, at det er par, der formår ar reparere bagefter, der overlever. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/vis-boernene-hvordan-man-skaendes-paa-en-god-maade/
47 Indsigt Øvelse Refleksionsskema ”Her er mit liv” – børnevinkel Nogle gange kan dette skema motivere (særligt mænd) til at beskæftige sig med ”alt det med barndommen.” Et godt modtræk mod forestillingen om, at barndommen er fortid og ikke værd at spilde tid på. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
48 Indsigt Øvelse: imago refleksionsskema ”Her er mit liv” Meget nyttig mentalisering af partneren og indsigt i ens egne sårbare punkter og tilhørende forsvarssystemer. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
49 Pleje  36 spørgsmål, som kan skabe (gen)forelskelse En konkret udfordring, som jeg giver til nogle par. For de par, der engagerer sg, kan et enkelt spørgsmål tage timer, og så er der hul igennem. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
50 Pleje 36 spørgsmål, som kan skabe (gen)forelskelse (artikel) Artikel om en konkret udfordring, som jeg giver til nogle par. For de par, der engagerer sg, kan et enkelt spørgsmål tage timer, og så er der hul igennem. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/forelsket
51 Pleje Aftal en ugentlig par-date (artikel) Daten handler ikke om sex, men kan bane vejen for det 😊 https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/pardate/
52 Pleje Egenskaber ved begyndelsen af parforholdet + positiv aften opgavebeskrivelse (fælles øvelse) En skøn øvelse at udføre for klienterne i begyndelsen af parterapien. Motiverer til at genfinde nærheden. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
53 Pleje En billedaften om begyndelsen af jeres tid sammen (artikel) For de par, som tar’ udfordringen op, skaber det ofte igen kontakt med de ømme og varme følelser fra begyndelsen af forholdet. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/husk_det_positive/
54 Pleje Ferie: Gør den nærende i stedet for tærende (artikel) Superrelevant for nogle par, for hvem ferien er en letantændelig krudttønde. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/ferie/
55 Pleje Frihed og forpligtelse: Find jeres parforholds balance (artikel) En inspirationsartikel om frihed, som jo er det bedste guld – også i parforholdet. Og om balancepunktet mellem frihed og forpligtelse. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/frihed/
56 Pleje Fælles gåture giver gode samtaler (artikel) En udmøntning af almen visdom – med tilhørende empiri. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/vandring/
57 Pleje Giv hinanden en blød landing hjemme (artikel) Dette kan blive en gamechanger i travle børnefamilier. At investere 4 minutter i en blødere landing efter dagens dont beriger resten af dagen. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/4minutter/
58 Pleje Giv hinanden et varmt brusebad (artikel) En beskrivelse og vejledning i denne skønne øvelse. Nogle gange arrangerer jeg et fælles brusebad for parret i terapilokalet.  https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/brusebad/
59 Pleje Kendskabsspørgsmå:Skub gang i dybere samtaler med hinanden – på en sjov måde (artikel) Mange (særligt kvinder) efterlyser dybere samtaler og dermed mere indsigt i partnerens indre liv. Her er konkrete værktøjer til at kickstarte sådanne samtaler. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/kendskab/
60 Pleje Kendskabsspørgsmål Nils-udgave Mange (særligt kvinder) efterlyser dybere samtaler og dermed mere indsigt i partnerens indre liv. Her er konkrete værktøjer til at kickstarte sådanne samtaler. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
61 Pleje Konflikter med svigerfamilien? (artikel) Næsten alle forhold kender problematikken. Kun få erkender, hvor meget følelsesmæssig energi den udløser og dens direkte virkning på parforholdet. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/svigerkonflikter/
62 Pleje Konflikter om praktiske opgaver i hjemmet (artikel) En klassiker. Se linkene i artiklen – eller den øvelse om emnet, der er med her på listen. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/opgaver/
62a Pleje Parmøde om praktiske opgaver Et forslag til et konstruktivt møde om fordeling af de praktiske opgaver. Se også artiklen om emnet (nr. 62) https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
63 Pleje Kærlighedssprog sorteringsskema Meget vigtigt redskab, som alle klienter kan forholde sig til. Bemærk: Jeg bruger 7 kærlighedssprog, hvor den oprindelige model opererede med 5. Se også artiklen om kærlighedssprog. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
64 Pleje Kærlighedssprog, quiz, gæt hinandens (artikel) En artikel om de 7 kærlighedssprog med tilhørende quiz. Se også filen ”kærlighedssprog sorteringsskema” på denne liste. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/kaerlighedssprog/
65 Pleje Leg og overraskelser lyser op i parforholdet (artikel) Idéer og inspiration til at genskabe forbindelsen til sin egen og den andens skøre, pjattede og sprællevende livsenergi. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/huskatlege/
66 Pleje Lystbetonede aktiviteter idéliste En gammel liste, som KAN gives til dem, der kæmper med at finde idéer og tage initiativer. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
67 Pleje Læg magtkampen om børneopdragelsen bag jer (artikel) En alt for kort artikel om et alt for stort emne. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/opdragelse/
67a Pleje Parforholdsmøde om opdragelsen Et forslag til et møde, som skal få begge parter til at føle sig hørt og gerne ende i en fælles linje i opdragelsen.
68 Pleje Mikro-romantik 3 x 6 sekunder (artikel) Kernestof. For par som tar’ imod udfordringen, er det ofte en virkelig og positiv forandring af hverdagen sammen. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/giv-hinanden-6-sekunders-kys-lidt-mikro-romantik-hver-dag/
69 Pleje Nul negativitet i en uge (artikel) Hendrix’ernenes ”Zero Negativity – omsat og omskrevet til danske forhold. Se selve øvelsen i artiklen (link) eller her på listen. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/nul_negativitet/
70 Pleje Oasemødet hver dag Meget vigtigt kerneværktøj. Det er overkommeligt og bringer en lille smule parterapi og ”zero negativity” (safe conversations) ind i hjertet af klienternes levede hverdagsliv. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
71 Pleje Skab plads til tid hver for sig (artikel) Jeg kalder det Vitamin M (Mig-tid). Modtræk til skadelig konfluens.- https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/migtid/
72 Pleje Vi har ikke tid til hinanden. Jo, I har! (artikel) En kontroversiel påstand underbygget af bogen ”Familien fortjener hjemmelavet leverpostej.” https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/tid-til-parforholdet/
73a Pleje Parforholdsmøde om økonomi Et forslag til et konstruktivt møde om et ellers tabubelagt og følsomt emne. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
73 Pleje Økonomi – få fat på følelserne bag konflikter om penge (artikel) Der er følelser i penge. Samtidig føles det som et tabu for mange at tage emnet op, så artiklen prøver at normalisere konflikterne og angive veje til at få snakket godt om emnet. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/oekonomi/
74 Seksualitet Forkælelsesøvelse tretrinsraket En række øvelser for de par, som har forladt – eller er i fare for at forlade den erotiske forbindelse med hinanden. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
75 Seksualitet Hot øjeblik, dansk og engelsk, øvelse En række øvelser for de par, som har forladt – eller er i fare for at forlade den erotiske forbindelse med hinanden. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
76 Seksualitet Hvornår har I sidst rigtig rørt ved hinanden? (artikel) En artikel, som lægger vægt på kropskontakt, ikke nødvendigvis sex. Og om hvor vigtigt det er, at den ene part ikke ”lukker af ved hoveddøren” for kropslig intimitet for at undgå forventninger om automatisk glidning over i sex. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/beroering/
77 Seksualitet Kærlig berøring uden sex2.pdf En række øvelser for de par, som har forladt – eller er i fare for at forlade den erotiske forbindelse med hinanden. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
78 Seksualitet Sex og erotik – guldgruber og faldgruber (artikel) En oversigtsartikel om vigtigheden af at bevare parrets seksualitet og om barriererne for samme. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/sex-erotik-guldgrube/
79 Seksualitet Spørgsmål om sex og erotik – Esther Perel En række øvelser for de par, som har forladt – eller er i fare for at forlade den erotiske forbindelse med hinanden. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
80 Seksualitet Tag et frisk blik på jeres sexliv (artikel) En række øvelser for de par, som har forladt – eller er i fare for at forlade den erotiske forbindelse med hinanden.

Lyt evt. også mit interview med Tammy Nelson: https://youtu.be/3EExGk8ZPa8

https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/sexmyter/
81 Seksualitet Øvelse seksualitet dialog5_nysgerrighed og fantasier En række øvelser for de par, som har forladt – eller er i fare for at forlade den erotiske forbindelse med hinanden. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
82 Seksualitet Øvelse udforske hinandens kroppe på ny 1 + 2 En række øvelser for de par, som har forladt – eller er i fare for at forlade den erotiske forbindelse med hinanden. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
83 Slut Afskedsdialog med vejledning Oprindeligt et IMAGO-skema fra manualen. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
84 Slut Afskedsdialog, ikke endeligt besluttet + vejledning Oprindeligt et IMAGO-skema fra manualen – med det twist, at parret skal forestille sig et brud, som ikke er besluttet (endnu). En øjenåbner for nogle par – og en vej tilbage til at arbejde med parforholdet. Kan bruges som en form for ”chokbehandling” – selvfølgelig doseret med nænsomhed. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
85 Slut Beredskabsplan Når parterapien nærmer sig slutningen, udtrykker mange par af sig selv en bekymring for at falde tilbage i gamle mønstre, når terapien er slut. Jeg opfordrer altid par til at komme til serviceeftersyn med fx et halvt års mellemrum. Med dette skema, som vi udfylder alle tre i terapien får klienterne noget konkret med hjem som en sikring af udbyttet. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
86 Utroskab Én af os har været utro. Hvad så nu Fra min hjemmeside om at få et overblik og arbejde med tillidsbruddet. https://nilslind.dk/parterapi/utroskab/
87 Utroskab Uddybende spørgsmål i stedet for detektivspørgsmål Alternativ til detektivspørgsmålene. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
88 Utroskab Utroskab meningsspørgsmål Alternativ til detektivspørgsmålene. https://drive.google.com/drive/folders/1faVTObtFPzfqjWh02P4PeI88VJ-JYlCB?usp=sharing
89 Utroskab Utroskab: Et jordskælv i parforholdets kerne (artikel) En artikel om den ultimative parforholdskrise. https://nilslind.dk/nyheder-og-artikler/utroskab-jordskaelv-parforholdets-kerne/